Newgene COVID-19 Antigeen Zelftest

Categorieën: , Tags: ,

Newgene Corona Antigen Zelftest (1 of 5 stuks)

Deze Newgene corona zelftest is een door het FAGG erkende test die toegelaten is voor persoonlijk gebruik. Deze individueel verpakte zelftest is bedoeld voor het diagnosticeren van personen die ervan worden verdacht een actieve COVID-19 infectie te hebben, binnen de eerste zeven dagen na het begin van de symptomen.

Het is een snelle, doeltreffende test voor de detectie van het SARS-CoV-2 nucleocapside-antigeen in menselijke neusuitstrijkjes. Deze COVID zelftest is CE gekeurd.

Eigenschappen:

Newgene Covid-19 antigeen zelftest is zowel bruikbaar als neus of speekseltest. Wij raden aan om gebruik te maken van de test met staalname in de neus omdat deze manier een correcter resultaat geeft. Hieronder wordt de test verduidelijkt met staalname in de neus.

Prijs en levertermijn:

Afhankelijk per volume en beschikbaarheid, vraag een vrijblijvende offerte via: inquiries@ad-medical-supplies.com

Gebruiksaanwijzing

 1. Verzamelen van het neusmonster uit het linker en rechter neusgat
  • Handen wassen voor start van de test.
  • De swab uit de verpakking halen (NIET aanraken bovenaan).
  • Het hoofd lichtjes naar achteren kantelen, dit vergemakkelijkt de staalname.
  • Niet te diep gaan. +/- 2 cm tot je weerstand voelt.
  • De swab in beide neusgaten gebruiken.
  • De swab goed ronddraaien in de neus (min. 5 x)
  • Minimaal 20 seconden.
 2. Staal voorbereiden
  • Het buisje voorzichtig openen.
  • Plaats de swab in het buisje en draai 5 keer rond met de swab in het buisje.
  • Knijp het buisje samen en beweeg de swab 3 x op en neer.
  • Knijp het buisje samen bij het verwijderen van de swab.
  • Sluit het buisje af met de meegeleverde dop.
 3. Het uitvoeren van een test
  • Meng het staal door op de bodem van het buisje te tikken
  • Breng 3 druppels aan in het voorziene veld (testopening S)
  • Lees het resultaat af na de aangegeven tijd (na 15-20 minuten)
 4. Interpreteren van de resultaten
  • Positieve test
   • Testlijn (T) + controlelijn (C) (Opm: ook een lichte lijn is geldig)
   • Isolatie + arts contacteren (bevestiging, contact tracing, opvolging gezondheidstoestand en eventuele attesten voor het werk)
  • Negatieve test
   • Controle lijn (C) en geen testlijn (T)
  • Ongeldige test
   • Geen controle lijn (C)
    Opm: ook een lichte lijn is geldig

Waarschuwingen

 1. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt.
 2. Kinderen jonger dan 14 jaar moeten worden getest door hun ouders of wettelijke voogden.
 3. Dit product is van toepassing op nasale swabmonsters. Het gebruik van andere afnamemonsters kan onnauwkeurige of ongeldige testresultaten veroorzaken.
 4. Test binnen twee uur na het verzamelen van de monsters. Verouderde monsters kunnen onnauwkeurige resultaten veroorzaken.
 5. Zorg ervoor dat er een juiste hoeveelheid monster wordt toegevoegd voor het testen. Te veel of te weinig monsterhoeveelheid kan onnauwkeurige resultaten veroorzaken.
 6. Wacht 15 tot maximaal 30 minuten na het aanbrengen van het monster en lees vervolgens de testresultaten af. Onjuiste wachttijden kunnen onnauwkeurige resultaten veroorzaken.
 7. Als de testlijn of de controlelijn zich buiten het testvenster bevinden, gebruikt u de testkaart niet. Het testresultaat is ongeldig. Test het monster opnieuw met een andere testkaart.
 8. Dit product is wegwerpbaar. Recycleer gebruikte componenten NIET.
 9. Desinfecteer gebruikte producten, monsters en de verbruiksartikelen met bleekmiddel (dat 5%-9% natriumhypochloriet bevat) en gooi ze weg als medisch afval onder de relevante regelgeving.
 10. Was de handen grondig na de test

Opslag en stabiliteit

 1. Bewaar de productverpakking bij een temperatuur van 2-30°C of 38- 86°F en vermijd blootstelling aan zonlicht. De kit is stabiel binnen de vervaldatum die op het etiket is afgedrukt.
 2. Zodra een aluminiumfoliezakje is geopend, moet de testkaart binnen een uur worden gebruikt. Langdurige blootstelling aan een warme en vochtige kan onnauwkeurige resultaten veroorzaken.
 3. Het lotnummer en de vervaldatum worden op het etiket afgedrukt.